GAP-HOSTING.com GAP-HOSTING.com
 
แจ้งยืนยันการชำระเงิน
1. กรุณาระบุ Invoice ID หรือ Order ID
2. ระบุยอดการโอน พร้อมทั้งธนาคาร, วันและเวลา
3. คลิ๊กที่ "ยืนยันการชำระเงิน" เพื่อทำการยืนยัน
.........................................................................................................................................................

ชื่อผู้สั่งซื้อ
อีเมลที่ใช้สั่งซื้อ
สินค้าหรือบริการที่ชำระ
Invoice หรือ Order id
วันที่โอน เวลา :
ธนาคาร
จำนวนเงิน กรุณาระบุจุดทศนิยม เช่น 3600.00 หรือ 3600.01

รายละเอียดเพิ่มเติม