GAP-HOSTING.com | บริการของ GAP-HOSTING | วิธีการชำระเงิน | ช่วยเหลือ | คำถามที่พบบ่อย  
GAP-HOSTING.com GAP-HOSTING.com
 
บริการเว็บโฮสติ้ง
Virtual Private Server
Gap-hosting Fanpage

 
ข้อตกลงในการใช้บริการ | term of service
ข้อตกลงในการจดโดเมนเนม
ข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน
ข้อตกลงในการต่ออายุโฮสติ้ง
ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
.........................................................................................................................................................

ข้อตกลงในการจดโดเมนเนม
» สิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในส่วนของ "เจ้าของชื่อโดเมน" (Registrant)
ซึ่งทาง GAP-HOSTING.com จะให้ท่านกำหนดเองได้ก่อนที่จะทำการจดโดเมน และทาง GAP-HOSTING.com
ให้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชื่อ โดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ"ผู้ดูแลชื่อโดเมน"
(Administrative Contact)
» การกระทำต่างๆที่"ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (AdministrativeContact) ได้กระทำจะถือเป็นการกระทำ
ของท่านเอง ซึ่งทาง GAP-HOSTING.com จะให้ password ของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact)
แก่ท่าน ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทาง GAP-HOSTING.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
อันเกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
» ชื่อของโดเมนเมื่อทำการจดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามโดเมนเนมที่
ทาง GAP-HOSTING.com จดให้หรือย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของ GAP-HOSTING.com ถือเป็นทรัพย์สินของท่าน
ซึ่งท่านมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนการจดโดเมนว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่ และไม่นำชื่อโดเมนเนมนั้น
ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้อง ขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
ทาง GAP-HOSTING.com จะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
» การย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่นๆ ถือเป็นสิทธิ์ของท่าน (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ซึ่งท่านจะโอนย้าย
ได้เมื่อโดเมนได้ทำการจดกับ GAP-HOSTING.com เกิน 60 วันแล้วเท่านั้น
» การต่ออายุโดเมนเนม เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุโดเมน GAP-HOSTING.com จะส่งเมลล์
ให้ท่านเพื่อแจ้ง 30 วันก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทาง GAP-HOSTING.com ทำการต่ออายุโดเมน
ล่วงหน้า 7 วันก่อนหมดอายุจะถือว่า ยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งทาง GAP-HOSTING.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
.........................................................................................................................................................

ข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
GAP-HOSTING.com ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง, Reseller Hosting, Streaming Server และบริการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้บริการในบริการใดๆ ก็ตาม ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยมี ข้อตกลง
และระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
» ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
» ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับทางเราตามความเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่เป็นจริง
ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
» ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning
และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที
» เว็บไซต์ฟอรั่มประเภท เว็บบอร์ดบันเทิง เว็บบอร์ดสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ดซื้อขายสินค้า เว็บบอร์ดเกมส์
» เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกหรือ
เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
» เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมาย
ทุกประเภท และ Bittorent Tracker
» ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
» การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
» เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต
การใช้งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
» ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง
ทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้นและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เว็บไซต์ที่มีการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
- ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้
» เว็บไซต์ที่มีการใช้ bandwidth เกินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกระงับการใช้งานจนถึงสิ้นเดือน และสามารถใช้งานต่อได้
เมื่อขึ้นเดือนใหม่
» เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้ การระงับในกรณีนี้
จะระงับเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
» เว็บบอร์ด หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผู้ให้บริการมีสิทธิ์บล๊อค IP ต่างประเทศ
หรือปิดหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.........................................................................................................................................................
ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
» ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์
อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งทุกครั้งที่มีการอัพโหลดไฟล์ และ
สำรองข้อมูลลงserverอีกเครื่องหนึ่งทุก 7 วันแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน
ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมออย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือ
ถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
.........................................................................................................................................................
ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน
» ในการสั่งซื้อผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการกำหนด Username และ Password ในการควบคุมจัดการ E-mail,
Ftp , Web-Control panel ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อ
บริการนั้นๆ เท่านั้น
.........................................................................................................................................................
ข้อตกลงในการต่ออายุโฮสติ้ง
» ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 30 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำ
การต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุ ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูล และusername ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ
ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
.........................................................................................................................................................
ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
» ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่ง
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ในกรณีที่มีการปรับลดราคาผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและ
ให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่
มีการชำระค่าบริการ
.........................................................................................................................................................
ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
» ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด
ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหา
ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง
เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้
ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
.........................................................................................................................................................
ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
» ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง
ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะ
เป็นผู้ยกเลิกบริการเองโดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน
และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้
และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
» ในกรณีที่มีการรับประกันความพอใจด้วยการคืนเงินค่าบริการก็ดี หรือชดเชยให้ด้วยสิ่งอื่นใดก็ดี
หากเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ หรือชดเชยสิ่งอื่นใดให้ ในทุกกรณี
» ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้ง
ให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

» ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว
จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
ถ้าลูกค้ามีการกระทำ ที่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ลูกค้ากระทำเป็นการผิดกฏหรือไม่


ขึ้นด้านบน - top page


 
  GAP-HOSTING.com | webhosting | vip webhosting | reseller webhosting | VPS (virtual private server) | streaming server | colocation server | dedicated server | domain name | terms of service | sitemap  
หน้าแรก GAP-HOSTING.com gap-hosting.com product of GAPZiNE Group designed and seo by GAPZiNE Group